Palliatieve thuiszorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden. De zorg is gericht op het bieden van comfort. Behoud van zoveel mogelijk kwaliteit van leven is het doel. Het verschil met palliatief terminale zorg is dat bij palliatieve zorg de levensverwachting van de cliënt langer is dan drie maanden.

Bij palliatieve zorg thuis probeert men de zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de thuissituatie, zodat er zo min mogelijk verandert voor de cliënt en diens naasten. De naasten en mantelzorgers worden waar mogelijk en gewenst ondersteund en ontlast.

Ga terug

s