Palliatieve terminale thuiszorg

Palliatieve terminale zorg (PTZ) is de zorg voor mensen die niet meer beter kunnen worden en die een levensverwachting hebben van minder dan drie maanden. De zorg is gericht op het bieden van comfort. Behoud van zoveel mogelijk kwaliteit van leven is het primaire doel. Met deskundige verzorging en verpleging proberen de zorgverleners de tijd die men nog heeft zo comfortabel mogelijk te maken.

Bij palliatieve terminale zorg thuis probeert men de zorg zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de thuissituatie, zodat er zo min mogelijk verandert voor de cliënt en diens naasten. De naasten en mantelzorgers worden waar mogelijk en gewenst ondersteund en ontlast.

Ga terug

s