Logeeropvang

Met logeeropvang wordt de tijdelijke opvang van kinderen of jongeren in een logeerhuis bedoeld. Het gaat om maximaal drie dagen per week of tijdens een deel van een vakantie. Vaak hebben de kinderen/jongeren een gedragsprobleem, aandoening of beperking. Het logeren is met name gericht op het ontlasten van ouders of andere opvoeders, zodat overbelasting wordt voorkomen. De begeleiding tijdens het logeren is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en de persoonlijke en sociale ontwikkeling.

Ga terug

s