Kinderthuiszorg (routezorg)

Dit is verzorging en verpleging voor kinderen van 0 tot 18 jaar. De intensiteit van kinderthuiszorg kan zeer verschillen.

Zorg voor ernstig en chronisch zieke kinderen
De zorg voor ernstig en chronisch zieke kinderen is een apart deskundigheidsgebied. Kinderen zijn geestelijk en lichamelijk in ontwikkeling, een groot verschil met volwassenen. Hierdoor hebben kinderen gespecialiseerde zorg nodig, zorg die moet aansluiten bij hun geestelijke belevingswereld. Een kind is immers kwetsbaar, zeker in het geval bij ziekte, en dat vraagt om extra aandacht.

Kindteam Coöperatie Dichtbij
Veel ouders willen het liefst dat hun zieke kind thuis kan blijven, in een vertrouwde omgeving. Om die reden heeft Coöperatie Dichtbij een speciaal Kindteam opgericht. Het Kindteam richt zich specifiek op het verzorgen en verplegen van kinderen in de thuissituatie. Onder deze kinderthuiszorg wordt ook intensieve hoog-complexe thuisverpleging en palliatieve terminale kindzorg verstaan. Het team bestaat uit ervaren en bevlogen verpleegkundigen waarvan de meesten een kinderaantekening hebben.
Onze verpleegkundigen kunnen zich goed inleven in de belevingswereld van kinderen en zijn in staat zijn om zowel het kind als de naaste familie (ouders, broertjes, zusjes) te begeleiden in moeilijke tijden.

Ga terug

s