Kinderpalliatieve zorg

Kinderpalliatieve zorg is de zorg voor kinderen die niet meer beter kunnen worden. De zorg is gericht op het bieden van comfort. Behoud van zoveel mogelijk kwaliteit van leven is het doel.  De zorg bevat lichamelijke, psychologische, sociale, pedagogische, culturele en spirituele aspecten en wordt voornamelijk bepaald door de behoeften en mogelijkheden van het kind en diens gezin. Ook de zorg en ondersteuning aan ouder(s) en eventuele broers en zussen van het zieke kind, inclusief de nazorg na een eventueel overlijden, behoort tot kinderpalliatieve zorg.

Ga terug

s