Ambulante behandeling jeugd

Dit betreft de individuele behandeling van jeugdigen met (zeer) milde psychische, ontwikkelings- en/of gedragsproblemen en de behandeling van jeugdigen met chronische problemen waarbij sprake is van een laag tot matig risico. De behandeling bestaat uit gesprekken met de jeugdige en/of ouder(s)/gezin/wettelijk vertegenwoordiger en is gericht op het gezamenlijk inventariseren en oplossen van de problemen of op het stabiel houden van de kracht of de problemen van de jeugdige en/of het ondersteunen van ouders in het onderhouden van opvoedingsvaardigheden.

Ga terug

s