Hoogcomplexe thuiszorg

Onder hoogcomplexe thuiszorg wordt verpleging thuis verstaan waarvoor veel technische kennis en specialistisch handelen is vereist. Vormen van hoogcomplexe zorg zijn bijvoorbeeld complexe wondzorg, thuisdialyse/CAPD, beademingszorg, canulezorg en zorg omtrent medicatie- en voedingspompen.

MTH-team
Coöperatie Dichtbij kan gespecialiseerde en hoogcomplexe thuiszorg bieden, doordat wij beschikken over een Medisch Technisch Handelen Team (MTH-team). Dit is een expertiseteam van deskundige en ervaren verpleegkundigen die specialistische zorg thuis kunnen bieden.

Ga terug

s