Gezinshuis

In een gezinshuis worden kinderen opgevangen die niet langer thuis kunnen wonen. In een gezinshuis wonen doorgaans twee ouders die 24/7 voor een of meerdere kinderen zorgen. Deze kinderen hebben vaak zware of ingewikkelde problemen. Middels een gezinshuis wordt geprobeerd de kinderen te laten opgroeien in een zo normaal mogelijke gezinssituatie. In een gezinshuis is tenminste één ouder een zorgprofessional. Hij/zij krijgt betaald voor de zorg voor de kind(eren).

Ga terug

s