Groepsbegeleiding

Bij groepsbegeleiding ligt het accent op begeleiding in groepsverband. De begeleiding is gericht op het vergroten van sociale vaardigheden, het stimuleren van persoonlijk ontwikkeling, het aanbrengen van structuur, en eigen regie en/of gedragsverandering.

Groepsbegeleiding bestaat in de vorm van dagbesteding, en ook in de vorm van groepstrainingen, zoals assertiviteitstraining, trainingen over sociale vaardigheden en andere oplossingsgerichte trainingen.

Groepsbegeleiding wordt aangeboden voor kinderen, jongeren en volwassenen met een zorg- of begeleidingsbehoefte als gevolg van een somatische, psychiatrische, lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap.

Ga terug

s