Forensische nazorg

Forensische nazorg is ambulante begeleiding aan volwassenen met een forensisch verleden. Het doel van forensische nazorg is een succesvolle en veilige terugkeer van de cliënt in de maatschappij, en het voorkomen van recidive.

Ga terug

s