Dagverzorging ouderen (op locatie)

Dagverzorging is een voorziening voor ouderen waarbij de oudere zelfstandig blijft wonen, maar overdag in een zorginstelling verblijft. In de zorginstelling kan de benodigde verzorging, verpleging of begeleiding worden geboden. Ook kan de oudere vaak aan de dagelijkse activiteiten meedoen die worden georganiseerd. ’s Avonds en ’s nachts is de oudere thuis en krijgt hij/zij hulp van mantelzorgers of thuiszorg.
Dagverzorging is o.a. een tijdelijke oplossing voor het wachten op een plek in een verzorgingstehuis of om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen.

Ga terug

s