Beschermd wonen

Beschermd wonen is een verblijfstraject waarbij een jongere of volwassene tijdelijk of langdurig woont in een beschermde en veilige omgeving en intensieve begeleiding ontvangt.

Beschermd wonen volwassenen
Volwassenen die psychische of psychosociale problemen hebben en die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen, kunnen bij een instelling voor beschermd wonen terecht. In de instelling woont de meneer/mevrouw met meerdere mensen in een huis en krijgt hij/zij begeleiding van een professional. De begeleiding kan variëren van een paar uur per week tot 24 uur per dag en richt zich bijvoorbeeld op de zelfredzaamheid, het huishouden, de (financiële) administratie en dagindeling.

Beschermd wonen jeugd 
Bij beschermd wonen jeugd leven de jongeren in een woongroep waar 24 uur per dag zorg, begeleiding en ondersteuning geboden wordt. De jongeren zijn tussen de 12 en 18 jaar oud en hebben ernstige ontwikkel-, cognitieve, psychische-, agressie- of gedragsproblemen. Naast de problemen van de jongere zelf is er ook vaak sprake van een onveilige, instabiele of ernstig verstoorde thuissituatie.

Ga terug

s