Begeleiding voor kinderen

Hieronder wordt begeleiding voor (jonge) kinderen verstaan. Het gaat vaak om kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben als gevolg van een ziekte, aandoening of beperking. Bij de begeleiding wordt onderscheid gemaakt tussen individuele begeleiding en groepsbegeleiding.

Individuele begeleiding voor kinderen
Bij individuele begeleiding werken jeugdhulpverleners op individuele basis. De begeleiding is gericht op het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling, het vergroten van de zelfredzaamheid of het bevorderen van gedragsverandering. De begeleiding vindt zoveel plaats in de directe leefomgeving, bijvoorbeeld thuis, op de kinderopvang of op school. Er wordt een intensieve samenwerking gezocht met ouders, opvoeders, leerkrachten en andere directe betrokkenen.

Groepsbegeleiding voor kinderen
Groepsbegeleiding richt zich op het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling, de ondersteuning van zelfredzaamheid en het bevorderen van gedragsverandering, en dat in groepsverband. Vaak gebeurt dit in de vorm van dagbesteding, maar ook groepstrainingen is veelvoorkomend.

Ga terug

s