24-uurs palliatieve thuiszorg

Voor mensen met een palliatieve terminale indicatie (dat wil zeggen met een levensverwachting van minder dan 3 maanden) kan, wanneer er onvoldoende mantelzorg of vrijwillige zorg beschikbaar is, tot 24 uur per dag zorg worden verleend. Dit betekent dat er 24 uur per dag éénzelfde zorgverlener beschikbaar is voor zorgverlening (verzorging en verpleging) bij de cliënt thuis. 24-uurszorg betekent niet dat er 24 uur per dag continu zorg verleend wordt. Op momenten dat er geen directe zorg nodig is, kan de zorgverlener besluiten zich even terug te trekken in bijvoorbeeld een slaapkamer of caravan.

Ga terug

s