Bart Kruijer

Algemene ondersteuning

Dit is Bart. Hij zorgt ervoor dat aspirant-leden de documenten aanleveren die nodig zijn om lid te worden van de coöperatie. Vervolgens gaat het naar een auditor en die plannen een toetredingsaudit in. Daarnaast verwerkt hij alle jaarrekeningen van de organisatieleden en maakt hij ook de notulen van het maandelijkse Zvw-overleg.  Daarnaast ondersteunt hij bij andere projecten en kwaliteitszaken.

Zelf tafeltennist hij nog twee keer in de week maar inmiddels is de derde helft net zo belangrijk geworden. Ook kijkt hij graag sport en series. Vooral in het genre misdaad en actie.

Heb je een vraag voor Bart? Mail hem dan op b.kruijer@dichtbij.coop.

Bart Kruijer
Bart Kruijer