Cliënttevredenheidsonderzoek 2023

Eind 2023 voerden we een cliënttevredenheidsonderzoek uit. We vinden het belangrijk om te weten hoe cliënten de zorg, hulp en begeleiding van onze leden ervaren, zodat we voortdurend kunnen blijven verbeteren. Voor dit onderzoek schakelden wij het onafhankelijke onderzoeksbureau ZorgfocuZ in, dat het rapport van dit onderzoek inmiddels heeft afgerond. Hiermee voldoen we ook aan het jaarlijkse onderzoek voor de wijkverpleging en kindzorg (PREM).

De vragenlijst is eind 2023 per post naar onze cliënten verstuurd. Dit betreft alle cliënten die op dat moment zorg ontvingen op de AGB-code van Dichtbij vanuit de Zvw, Wlz, Wmo of Jeugdwet. Alleen cliënten die langer dan één maand in zorg waren kregen een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Dit ging om een totaal van 993 cliënten. Uiteindelijk hebben 284 cliënten gereageerd, wat het responspercentage 29% maakt.

De vragenlijst bestond grotendeels uit stellingen waarbij de cliënt moest aangeven in hoeverre hij/zij het eens is met de stelling op een schaal van 1 tot 10. Daarbij stond 1 voor ‘nee, helemaal niet’ en 10 voor ‘ja, helemaal wel’. Bij alle vragen kwam het gemiddelde uit boven de 8.0, wat hartstikke mooi is. Het gemiddelde cijfer op de stelling of de cliënt zijn/haar zorgaanbieder zou aanraden was zelfs een 8.7. Daar zijn we trots op!

Natuurlijk zijn er ook altijd verbeterpunten. Een greep uit de feedback over wat beter kan:

  • Meer duidelijkheid bieden over de begeleiding
  • Betere communicatie tussen de begeleiders
  • Op tijd komen

Maar, er gaat ook heel veel goed! Hier zijn onze cliënten onder andere tevreden over:

  • Begrip, aandacht en een luisterend oor
  • Persoonlijke aandacht
  • Deskundigheid

Benieuwd naar de volledige uitslag van het cliënttevredenheidsonderzoek? Lees dan hier het rapport.