De koers van Dichtbij in 2024 in een notendop

(Klik op de afbeelding om deze te vergroten)

Dit is onze koers in 2024: verder bouwen aan een duurzame en vooruitstrevende organisatie. Door ons dit jaar te focussen op de volgende drie pijlers, sturen we op meer verbinding en resultaat binnen de coöperatie:

  • Helder beleid, meer regie en sturing op resultaat
  • Succesvolle (nieuwe) lumpsum-overeenkomsten
  • Organisatiebrede verbinding

Uiteraard blijven we ook altijd achter onze missie staan: thuis blijven wonen, leven en sterven mogelijk maken. Alles wat wij als coöperatie doen, doen we vanwege deze missie. Je leest hier meer over onze missie en visie.

Onze koers in 2024 is onderdeel van ons beleidsplan. Deze is goedgekeurd door onze leden tijdens een ALV.