Herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging in Eemsdelta

In de Gemeente Eemsdelta zijn TSN Zorg, Buurtzorg, BQR-zorg, Coöperatie Dichtbij, Zonnehuisgroep Noord en Noorderzorg een samenwerking gestart voor een herkenbare aanspreekbare wijkverpleging. Wij willen de wijkverpleging zo goed mogelijk organiseren om de zorg in Eemsdelta toegankelijk en toekomstbestendig te houden.

Aanleiding

De vraag naar wijkverpleging neemt toe in de Gemeente Eemsdelta en stijgt verder in de toekomst. Dit komt grotendeels door de vergrijzing en ouderen die langer thuis wonen. Om de wijkverpleging in Eemsdelta beschikbaar te houden voor wie zorg echt nodig heeft, is het belangrijk de zorg anders en efficiënter te organiseren.

Doel van de samenwerking

Het doel is te zorgen voor een herkenbare aanspreekbare wijkverpleging in Eemsdelta. Dit willen wij bereiken door intensief samen te werken, elkaar te versterken en zichtbaar te zijn in de wijk. Er zijn korte lijnen en wij benutten elkaars kennis, expertise en beschikbaarheid en werken volgens eenzelfde visie en werkwijze. Dit helpt de wijkverpleging in Eemsdelta te onderscheiden, efficiënter te maken en verder te professionaliseren.

Wij willen met de samenwerking en wijkverpleging maximaal bijdragen aan de zelfstandigheid en gezondheid van inwoners en cliënten. Daarom ondersteunen we cliënten en naasten o.a. bij het (opnieuw) aanleren van handelingen en de inzet van hulpmiddelen en onderzoeken we altijd welke hulp familie, mantelzorgers en andere (vrijwilligers)instanties kunnen bieden. Ook helpen wij door middel van preventieve oplossingen, waarmee we gezondheidsproblemen willen voorkomen.

Vraag over zorg of gezondheid? Neem contact op met een van de zorgaanbieders

Voor inwoners en verwijzers in Eemsdelta verandert er aan de ‘voorkant’ niets. Zij kunnen met hun vraag over zorg of gezondheid altijd bij een van ons terecht. De wijkverpleegkundige kijkt samen met de inwoner/verwijzer naar de (zorg)vraag en gaat samen op naar zoek naar goede oplossingen. Dankzij onze samenwerking in Eemsdelta krijgen inwoners altijd de zorg of doorverwijzing die nodig is!

Manifest en infographic

Meer informatie over de samenwerking voor een herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging in Eemsdelta is te vinden is het manifest en de infographic.