Maak kennis met ons nieuwste cliëntenraadslid: Brigitte de Ridder

Brigitte de Ridder is sinds februari dit jaar lid van de cliëntenraad van Coöperatie Dichtbij. Brigitte is woonachtig in Paterswolde met haar man, heeft ervaring in de zorgsector en is een fanatieke vrijwilliger bij het Noorderzon Festival en het jaarlijkse bloemencorso in haar woonplaats.

Brigitte de Ridder
Brigitte de Ridder


Een schat aan ervaring

Brigitte deelt dat ze vanwege omstandigheden gestopt is met werken, maar dat ze graag actief wilde blijven in de zorgsector. Ze kwam de vacature tegen voor de cliëntenraad en vond dit direct interessant, mede omdat ze medezeggenschap heel belangrijk vindt. “In mijn werkverleden ben ik bijvoorbeeld ook lid geweest van de ondernemingsraad, omdat ik graag gebruik maak van de terreinen waar je invloed kunt hebben of instemming of advies kunt geven. Je moet gebruikmaken van de instrumenten die je hebt,” legt Brigitte uit.

Na haar carrière als zorgbegeleider heeft Brigitte zich laten omscholen naar het HR-vakgebied, en is ze als HR arbo- en kwaliteitsadviseur aan de slag gegaan. Ze benadrukt dat de onderwerpen klachtenregeling, incidentmeldingen en kwaliteit op dit moment naar voren komen binnen de cliëntenraad. “Dat zijn onderwerpen waar ik vanuit mijn vorige werk ervaring mee heb,” vertelt Brigitte.

Ook heeft Brigitte jarenlang de mantelzorg van haar ouders verzorgd samen met haar broers, in eerste instantie voor haar moeder die jong-dementerend was,. Later ook voor haar vader die longkanker kreeg en graag thuis wilde blijven wonen. “Een aantal jaren geleden kreeg ik zelf een medische diagnose waarbij ik nu nog minimale zorg maar in de toekomst waarschijnlijk meer zorg nodig ga hebben,” vertelt Brigitte.

Over Coöperatie Dichtbij

Volgens Brigitte heeft ze al enthousiaste mensen op het kantoor ontmoet, die hart hebben voor de zaak. Maar dit zijn niet de mensen voor wie ze in de raad zit, legt Brigitte uit: “Het is een van de speerpunten van de cliëntenraad om meer te weten te komen over de achterban, wat leeft er? Wat is voor de cliënt van belang?  We willen daarom het contact maken en als raad nog zichtbaarder worden. Dichtbij staat daar gelukkig voor open en faciliteert dat.”

Het belang en de rol van de cliëntenraad

Brigitte benadrukt het belang van een gezamenlijke stem. Ze legt uit: “Hoewel individueel ook dingen gehoord worden, kan de cliëntenraad als collectief, en met zijn wettelijke bevoegdheden, een stap verder gaan.

“Als cliëntenraad van een zorgorganisatie hebben we een belangrijke taak,” legt Brigitte uit, “We behartigen de belangen van cliënten. We vertegenwoordigen de mensen die het bestaansrecht van de zorgorganisatie vormen. Mensen die zorg nodig hebben en wellicht zelf niet goed voor hun belangen kunnen opkomen.”

Ook heeft de cliëntenraad gesprekken met de kwaliteitsmedewerkers. Brigitte: “Ieder jaar wordt een jaarverslag gemaakt en op basis daarvan wordt gekeken of er een bepaalde tendens is die de hele organisatie aangaat. De cliëntenraad gaat echt over het algemene belang, niet over het individuele belang.”

Het werkproces

“Elke zes weken houden we een reguliere vergadering met de cliëntenraad, waar we verschillende onderwerpen bespreken die op dat moment aan de orde zijn. Twee weken na deze vergadering hebben we een ontmoeting met de Raad van Bestuur. Deze bijeenkomst kan informatief zijn, maar er kan bijvoorbeeld ook om advies worden gevraagd over hoe we tegen bepaalde onderwerpen aankijken. Op basis van deze overleggen worden verdere afspraken gemaakt waarbij de bestuurder laat zien wat er met onze input is gedaan,” legt Brigitte uit.

Ook zit de cliëntenraad twee keer per jaar aan tafel met de Raad van Toezicht. Brigitte: “Doet de organisatie wat ze zeggen dat ze doen? Dit vereist dat we wederzijdse verantwoording naar elkaar afleggen. Wij hebben de taak om bepaalde zaken aan de orde te stellen, onze mening te geven en daarop een reactie terug te ontvangen.”

Uitdagingen en doel

Volgens Brigitte is één van de uitdagingen op dit moment het vastleggen van de formaliteiten: “Dit vormt de basis waarop we verder kunnen bouwen. Het reglement van de cliëntenraad is nog niet definitief vastgesteld.Dit vormt wel het fundament waarop we binnen de missie en visie van Dichtbij kunnen opereren.”

Daarnaast merkt Brigitte dat niet iedereen de cliëntenraad snel weet te vinden: “Dat is ook een doel voor dit jaar, om meer naar de leden en de cliënten toe te gaan en onszelf bekend te maken.”

Voor Brigitte is het duidelijk wat ze wil bereiken met de cliëntenraad: “Mijn doel met de cliëntenraad is om een gelijkwaardige en serieuze gesprekspartner te blijven voor de Raad van Bestuur, dat we goed zichtbaar zijn en onze kennis en expertise kunnen inzetten om waardevolle adviezen te geven. Dit is van groot belang, niet alleen voor de leden zelf, maar voor de hele organisatie én voor alle cliënten.”

Nieuwe leden gezocht

Op dit moment worden twee nieuwe leden en een ondersteuner voor de cliëntenraad gezocht. Brigitte raadt het anderen zeker aan om lid te worden: “Het is van belang om je stem te laten horen vanuit cliëntenperspectief in het grotere geheel van een organisatie. Medezeggenschap is een belangrijk goed. Je hebt de mogelijkheid om mee te denken over de ontwikkelingen binnen een organisatie, waarbij je als cliënt de ervaringsdeskundige bent.”

Lijkt het je leuk om ook onderdeel te worden van de cliëntenraad? Bekijk dan hier de vacature voor de nieuwe leden en hier de vacature voor de ondersteuner van de cliëntenraad.