Vacature: Cliëntenraadsondersteuner

Cliëntenraadondersteuner

Coöperatie Dichtbij is een zorgaanbieder actief binnen de verzorging en verpleging thuis en het sociaal domein. Binnen Dichtbij is een belangrijke taak weggelegd voor de cliëntenraad: het bewaken en borgen van het cliëntperspectief binnen onze organisatie. De raad kan daarin hulp gebruiken op secretarieel, organisatorisch en procesmatig gebied. Om die reden zoeken wij een cliëntenraadsondersteuner. Zzp’ers zijn ook van harte uitgenodigd zijn om te reageren.

Coöperatie Dichtbij in het kort

Coöperatie Dichtbij is een coöperatie van zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) en zorgorganisaties. Dit zijn onze leden en samen delen wij één missie: iedereen moet, ongeacht de zorgvraag, thuis kunnen blijven wonen, leven én sterven. Met elkaar bieden we zorg en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen vanuit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning, Forensische Zorg en Jeugdwet. De coöperatie onderscheidt zich in samenwerking, kwaliteit en innovatie. Jaarlijks bieden wij aan duizenden cliënten zorg en ondersteuning. Ons werkgebied is Noord- en Oost-Nederland. Meer informatie vind je op www.cooperatiedichtbij.nl.

Over de Cliëntenraad

Om de belangen van onze cliënten te behartigen is er de cliëntenraad (CR). Het doel van de cliëntenraad is om – kijkend vanuit het perspectief van cliënten en hun directe naasten – de zorgverlening en de ontwikkelingen binnen de coöperatie kritisch te volgen en in te stemmen met of te adviseren over belangrijke beslissingen. De raad bestaat uit personen die persoonlijke ervaring hebben met zorg of begeleiding. Op dit moment nemen er vier personen deel: Kuin, Josefien, Jaap en Brigitte. Meer weten over onze cliëntenraad? Lees hun verhaal of het interview met voorzitter Kuin.

Wat ga je doen als cliëntenraadsondersteuner?

Als cliëntenraadsondersteuner zorg je ervoor dat onze cliëntenraad zijn werk zo goed mogelijk kan doen. Dit doe je door te ondersteunen op secretarieel, organisatorisch en procesmatig gebied. Een paar voorbeelden van taken van de CR-ondersteuner:

  • Algemene ondersteuning van de raad bij hoe de raad kan werken. Denk aan besluitvorming, communicatie en vergadertechniek.
  • Informeren van de raad over rechten en mogelijkheden.
  • Ondersteunen bij het verkrijgen en verwerken van informatie en adviezen.
  • Ondersteunen in het overleg tussen de cliëntenraad en het bestuur.
  • Ondersteunen bij het contact van de cliëntenraad met de achterban (cliënten en leden).
  • Helpen in de voorbereiding van vergaderingen.
  • Notuleren van vergaderingen.
  • Bijhouden en verwerken van de mail van de cliëntenraad.
  • Bewaken van de voortgang van stukken en actiepunten.

De cliëntenraad vergadert regulier tweemaal per zes weken, met daarnaast niet-reguliere overleggen. Dit gebeurt in Groningen aan de Hereweg 120. Je wordt geacht aanwezig te zijn bij de vergaderingen. Als cliëntenraadsondersteuner ben je geen lid van de raad en beslis je niet mee.

Wij zoeken…

.. een enthousiaste, verbindende collega met secretariële ervaring voor gemiddeld vijf uur in de week (met een evaluatie na zes maanden). Je bent proactief, geordend en doelgericht en houdt van samenwerken, faciliteren en multitasken. Je beschikt over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden.

Je draagt onze missie en de zorg een warm hart toe en het lijkt je leuk om – indien nodig – je te verdiepen in relevante wetgeving zoals de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Het mooie aan werken voor Coöperatie Dichtbij

Ga je aan de slag voor Dichtbij als cliëntenraadsondersteuner? Dan wacht jou een fijn team in de cliëntenraad en bij Coöperatie Dichtbij en een warme, positieve werksfeer. Je komt te werken bij een unieke zorgorganisatie in een energieke, dynamische omgeving. Je krijgt een baan van betekenis, in een maatschappelijk relevante sector, met ruimte voor opleiding en persoonlijke ontwikkeling. Dichtbij is bovendien een organisatie die veel waarde hecht aan cliëntmedezeggenschap en de cliëntenraad(ondersteuning) ziet als een belangrijk onderdeel van de organisatie.

Josefien (lid CR):
“Bij Dichtbij krijg je het gevoel dat de Cliëntenraad er niet is omdat het moet, maar omdat de coöperatie het ook écht belangrijk vindt.”

Inschaling van de functie is FWG 40 (CAO VVT).

Interesse?

De cliëntenraad ontvangt graag voor 17 juli jouw motivatie en CV via clientenraad@dichtbij.coop. Heb je vragen of wil je graag mondeling jouw motivatie toelichten? Bel dan naar 050 577 8886. Ons secretariaat zorgt ervoor dat iemand van de cliëntenraad jou terugbelt.