Aftrap voor het nieuwe Jeugd Expertisepunt (JEP) in Veendam

JEP is vanaf 1 april verantwoordelijk voor de ambulante jeugdhulp in Veendam. Om dit te vieren vond er op maandag 3 april bij het jongerencentrum Break! in Veendam de startbijeenkomst plaats. De ambulante jeugdhulp in Veendam kon volgens de gemeente beter worden georganiseerd. Er waren namelijk meer dan tachtig aanbieders die zo’n achthonderdvijftig kinderen en jongeren begeleiding boden bij leer- en gedragsproblemen. De gemeente Veendam schreef daarom een aanbesteding uit waarop zes aanbieders zich als samenwerkingsverband onder de naam ‘JEP’ hebben ingeschreven.

Groep JEP

Ans Grimbergen, Wethouder Sociaal Domein van gemeente Veendam, reageerde tijdens haar openingswoord enthousiast over de nieuwe samenwerking: ‘’We moeten kunnen werken in een omgeving waarin we elkaar ondersteunen en vertrouwen. En hoewel we nu pas echt van start gaan, geeft me de manier van samenwerken in de voorbereiding het volste vertrouwen dat we met elkaar de juiste keuze hebben gemaakt om de ambulante jeugdhulp op deze wijze te organiseren.’’

Symboliek

Arno de Vries van Coöperatie Dichtbij is de kwartiermaker van de nieuwe algemene voorziening voor jeugdzorg in Veendam. Hij kijkt terug op een geslaagde startbijeenkomst waarbij het hem aan enig symboliek niet is ontgaan: “De wethouder heeft letterlijk en figuurlijk de bal nu bij de jeugd neergelegd. Het wordt hard werken, maar dat doen we met veel plezier. We hebben er zin in’’, aldus De Vries.

Nieuwe aanpak

De reden voor de nieuwe aanpak was de ingewikkelde situatie waarin meer dan tachtig partijen individueel te werk gingen. De gemeente Veendam besloot dat dit anders kon. Hierop hebben Coöperatie Dichtbij, Molendrift, Barkema en De Haan, ProTalent, Leger des Heils en Team050 gezegd dat ze het gezamenlijk beter én leuker willen organiseren. Door het werken met een maatwerkbudget hoeven hulpverleners niet op zoek naar ‘het juiste potje’. Ook mogen de hulpverleners, in principe, zelf bepalen welke frequentie van rapportage en verantwoording nodig is per gezin. Hierdoor kunnen de hulpverleners zich maximaal inzetten op het ondersteunen van de jeugd.

De zes kennen elkaar goed, werkten al vaak samen en hebben gezamenlijk een hoop expertise in huis op het gebied van begeleiding en behandeling van jeugdigen. Deze nieuwe samenwerking zorgt voor meer grip op kwaliteit, een betere connectie met de leefwereld van kinderen en jeugdigen en minder administratieve lompslomp. Veendam is hiermee de eerste gemeente die de ambulante jeugdhulp collectief heeft ingericht.

Zorgtrajecten

Jongeren die vanaf nu een begeleidings- of behandelingstraject nodig hebben, hoeven niet meer langs de gemeente voor een indicatie. Zij melden zich aan bij JEP Veendam (www.jepveendam.nl). JEP bepaalt samen met de jeugdige en zijn ouders welke traject het beste past. Voor jeugdigen die op dit moment in een zorgtraject zitten, verandert er niet direct iets.