Klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon in één gezocht!

We zoeken iemand die deze functie combineert: klachtenfunctionaris én vertrouwenspersoon. Eén tandemfunctie, die je samen met een andere klachtenfunctionaris vervult. Als klachtenfunctionaris ben je het aanspreekpunt voor cliënten die ontevreden zijn over de kwaliteit van de door ons geleverde zorg of dienstverlening. Mogelijk breiden we de rol van vertrouwenspersoon dit jaar ook uit, naar de coöperatieleden en diens medewerkers.

Over de functie

Je vervult de functie samen met een andere klachtenfunctionaris en jullie verdelen de diensten in onderling overleg. Je werkt op zzp-basis en we verwachten directe inzet bij meldingen van onvrede.

Het doel als klachtenfunctionaris is om inhoud te geven aan de klachtafhandeling zoals beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en opgenomen in onze eigen erkende klachtenregeling. Ook heb je een coördinerende rol in het doorgeven van klachten die onder de Jeugdwet vallen aan de klachtencommissie.

Jouw rol als klachtenfunctionaris

Je biedt bemiddeling en geeft advies bij de afhandeling van klachten  aan de klager en betrokken zorgverleners en levert zo een belangrijke bijdrage aan het vinden van een passende oplossing. Je treedt op als onafhankelijke procesbegeleider en zorgt dat beide partijen zich gehoord voelen. Je toont empathie zonder een oordeel te vellen. Door de registratie van klachten, het analyseren van deze registratie en het signaleren van knelpunten lever je een belangrijke bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van onze zorg. Daarnaast geef je voorlichting en scholing over klachtbehandeling.

Jouw rol als vertrouwenspersoon

We willen dat iedereen bij Dichtbij (leden en kantoorwerkers) plezierig en veilig kan werken, vrij van ongewenste situaties of ongewenst gedrag. Het liefst bespreken we zulke situaties met de betrokkenen en met de leidinggevende, want vaak komen medewerkers er onderling wel uit. Lukt het helaas niet om samen tot een oplossing te komen of zijn er redenen om de ongewenste situatie (nog) niet met betrokkenen en/of leidinggevenden te bespreken, dan zijn er verschillende mogelijkheden om de situatie aan de orde te stellen en hulp in te schakelen. Als medewerker kun je je dan voor advies en ondersteuning wenden tot een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon zet de belangen van medewerkers voorop, luistert naar hen, helpt bij het oplossen van knelpunten en informeert/adviseert het bestuur, met respect voor discretie en vertrouwelijkheid.

Naast het afhandelen van klachten en onvrede zijn er voor aankomend jaar drie speerpunten gedefinieerd waar jij je mee bezig houdt: (1) meer zichtbaar worden voor cliënten en coöperatieleden, (2) opzetten van de coöperatie brede werkwijze vertrouwenspersoon, (3) het actualiseren van de klachtenregelingen.

Wij zoeken…

Wij zoeken iemand met ervaring binnen de zorg of het sociaal domein, met hbo werk- en denkniveau. Bij voorkeur iemand die op de hoogte is van de rechten en plichten (rechtspositie) van cliënten en die kennis heeft over klachtrecht en klachtbehandeling. Heb je deze kennis nog niet (genoeg) in huis? Dan bieden we je de mogelijkheid om een scholing te volgen over klachtafhandeling.

Gewenste houding en vaardigheden:
Als klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon werk je:

 • respectvol
 • open en onbevooroordeeld
 • overtuigend en daadkrachtig
 • onpartijdig
 • flexibel
 • integer (je hebt geheimhoudingsplicht)
 • analytisch

Daarnaast beschik je over de volgende vaardigheden:

 • Sociale vaardigheden, zoals empathisch, tactvol en servicegericht kunnen handelen
 • Communicatieve vaardigheden, zoals goed kunnen luisteren en helder communiceren
 • Schriftelijke vaardigheden, zoals het kunnen opstellen van correcte rapportages en gespreksverslagen
 • Reflectieve vaardigheden, zoals kunnen omgaan met verschillende belevingswerelden en belangenposities
 • Bemiddelingsvaardigheden, zoals het kunnen inrichten van een bemiddelingstraject en het toepassen van conflicthantering en -bemiddeling (mediation)

Over Coöperatie Dichtbij

Coöperatie Dichtbij is een dynamische en innovatieve zorginstelling. Wij bieden zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning, Jeugdwet, Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, en forensische zorg. De coöperatie verenigt kleinschalige zorgorganisaties en zzp’ers in Noord- en Oost-Nederland die zorg en begeleiding bieden. Dit zijn onze leden en samen delen wij één missie: iedereen moet, ongeacht de zorgvraag, thuis kunnen blijven wonen, leven én sterven. Meer informatie vind je op www.cooperatiedichtbij.nl.

Solliciteer op jouw manier

Coöperatie Dichtbij is een laagdrempelige organisatie met korte lijnen. De manier van solliciteren laten we dan ook graag aan jou over. Wil je jouw motivatie en kwaliteiten laten zien met een brief en CV? Mail ons op info@dichtbij.coop. Wil je jouw interesse graag mondeling toelichten? Bel onze collega Daniëlle van Bolhuis op 06 30 68 67 62 of kom een kop koffie drinken aan de Hereweg 120 in Groningen. Liever chatten? Je kunt Danielle ook een berichtje sturen via LinkedIn.

Hoe je ook wilt solliciteren op deze functie, doe het voor 20 maart 2023.