Ieder mens is Weardefol!

Een mooi moment vorige week: Philadelphia Werk en Begeleiding Noord-NL, Zorg met Karakter en Coöperatie Dichtbij tekenden de samenwerkingsovereenkomst van Weardefol. Onder deze naam gaan we aan de slag met het sociaal domein in Friesland.

Met elkaar organiseren we efficiënte ondersteuning. Laagdrempelig, inclusief en preventief. Gericht op het versterken van sociale netwerken en het verwerven en vergroten van de zelfredzaamheid.

De partijen kennen elkaar van de Wmo-aanbesteding in Súdwest-Fryslân en vanuit samenwerkingen in o.a. de gemeente Groningen. Onze missies en visies komen sterk overeen en dat deed ons besluiten de krachten te bundelen om één loket te organiseren voor het sociaal domein in verschillende Friese gemeenten. Innovatief, vernieuwend, resultaat- en oplossingsgericht en altijd vanuit de gedachte dat ieder mens weardefol is.

Weardefol is er voor Friese inwoners die, al dan niet tijdelijk, ondersteuning nodig hebben of een hulpvraag hebben. Onze focus is de vraag van de individuele inwoner, ongeacht domein, financieringsbron of wetgeving. Onze kernwaarden hierbij zijn de drie V’s: verbinden, vertrouwen en vernieuwen.

Wij kijken uit naar de komende jaren, om te doen wat nodig is voor de inwoners van Friesland. Met elkaar en voor elkaar.

Meer lezen over Weardefol