Kort geding tegen gemeenten Oldambt, Pekela en Stadskanaal gewonnen!

Deze maand is Cosis naar de rechter gestapt vanwege de Wmo-inkoopeisen van de gemeenten Oldambt, Pekela en Stadskanaal.
Coöperatie Dichtbij heeft zich bij deze rechtszaak aangesloten.

In grote lijnen: wij waren het niet eens met de eis om inzage in cliëntgegevens (begeleidingsplannen) en de lage tarieven en onduidelijke onderbouwing daarvan.
Hiermee kwam de privacy van cliënten en de kwaliteit van zorg onder druk te staan.

Wij zijn blij dat de rechter ons in het gelijk heeft gesteld. Wij wachten nu op aanpassing van de inkoopeisen en zullen ons dan inschrijven om de ambulante Wmo-zorg en -dagbesteding in deze gemeenten te kunnen voortzetten.

Meer (achtergrond)informatie over deze kwestie?
Lees het artikel van Cosis.