De zorg gaat door voor cliënten Martinizorg

Als de organisatie waar je zorg of ondersteuning van krijgt, failliet gaat, dan zorgt dat voor onrust. Vragen die dan kunnen spelen: kan mijn hulpverlening nog wel doorgaan? Krijg ik straks andere zorgverleners over de vloer? Moet ik straks zelf van alles regelen? Toen bleek dat Martinizorg failliet was, twijfelden wij dan ook geen moment: wij gaan ons uiterste best doen om cliënten en medewerkers onder te brengen. Voor zorgcontinuïteit en behoud van werk. En dat is gelukt!

Nieuwe zorgaanbieders gevonden

Dankzij intensieve samenwerking met gemeenten en verschillende Dichtbij-leden (La Hacienda, CHOG, Soliris Zorg, Te-samen en Veni Etinam), hebben we voor ruim 150 cliënten een nieuwe zorgaanbieder kunnen vinden. Ongeveer 30 daarvan zijn nu in zorg bij Coöperatie Dichtbij. Het gaat met name om jeugdigen en ouderen met een langdurige zorgvraag. Ook hebben we werkgelegenheid gecreëerd voor circa acht medewerkers.

Het was een periode van snel schakelen en intensief contact. Met de curator, de RIGG, gemeenten, het zorgkantoor, met leden, Dichtbij-werkers en de cliënten en medewerkers die het betrof. Dat heeft geleid tot zorgcontinuïteit en werkgelegenheid, en ook tot (nog) betere relaties. Tussen leden onderling en met externe partijen.

Alle gemeenten hebben ons bedankt en gaven aan dat ze veel vertrouwen hebben in Dichtbij.

Een goede overgang

We kijken met gepaste trots terug. Het was voor ons een toonbeeld van coöperatieve samenwerking. De betreffende leden en projectcoördinator Arno De Vries hebben zich een slag in de rondte gewerkt om de overgang voor cliënten en medewerkers zo goed mogelijk te laten verlopen.

Wij hopen dat álle cliënten en medewerkers van Martinizorg inmiddels een prettige zorgaanbieder/werkgever hebben gevonden. Hopelijk kunnen zij het faillissement (te zijner tijd) een plek geven.