Gebiedsondersteuningsnetwerk (GON) stadsdeel Haren gegund aan Coöperatie Dichtbij en de NNCZ

Inwoners uit Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren met een hulpvraag kunnen bij de gemeente Groningen terecht voor ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Het gaat om individuele en groepsgerichte ondersteuning, kortdurend verblijf en sociale activering. Vanaf 1 januari 2022 zal deze ondersteuning georganiseerd worden door zorgaanbieders Coöperatie Dichtbij en de NNCZ voor Haren als vijfde stadsdeel van het GON Groningen. Afgelopen donderdag 16 september is het contract ondertekend.

Ondertekening contract GON stadsdeel Haren (foto: Henk Tammens)

Hoofdaannemer voor stadsdeel Haren

Coöperatie Dichtbij en de NNCZ zijn al actief in de betreffende regio. Door de gunning van de gemeente worden zij per 2022 hoofdaannemer voor het nieuwe stadsdeel Haren van het Gebiedsondersteuningsnetwerk (GON) en daarmee verantwoordelijk voor de Wmo-ondersteuning.

De combinatie is als hoofdaannemer van toegevoegde waarde voor zowel de inwoner als de gemeente. Dichtbij en de NNCZ bieden inwoners kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en ook keuzevrijheid. Coöperatie Dichtbij is een bundeling van zorgorganisaties waardoor er altijd een veelkleurig en divers aanbod van kleinschalige hulpaanbieders (leden) beschikbaar is. De gemeente bieden we één aanspreekpunt/contractpartner zonder afbreuk te doen aan keuzevrijheid.

Voor de inwoners

Coöperatie Dichtbij en de NNCZ zijn verheugd met de gunning en uiterst gemotiveerd om de inwoners van Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren bij te staan. Theo Wieldraaijer, domeinverantwoordelijke sociaal domein bij Coöperatie Dichtbij: “Beide partijen willen dat inwoners die dat nodig hebben passende en effectieve ondersteuning (blijven) ontvangen. Ondersteuning die bijdraagt aan zelfredzaamheid en levensgeluk. Wij zien daarbij ook een belangrijke (preventieve, aanvullende) rol voor hulp uit de buurt. Daarom zoeken wij de verbinding met inwoners, vrijwilligers en wijk- en bewonersinitiatieven.”

Roeli Mossel, bestuurder bij NNCZ: “Met de inwoners die gebruik maken van het bestaande ondersteuningsaanbod zullen we in gesprek gaan over hoe we vorm kunnen geven aan een waardevolle dag. De wens van de inwoners is hierbij leidend. Daarnaast gaan we toewerken naar een vernieuwd aanbod met en in overleg met inwoners met een hulpvraag. Tevens gaan we in gesprek met inwoners van de voormalige gemeente Haren om te zien hoe zij voor medeburgers van betekenis (kunnen) zijn.”

Voorbereidingen

De aankomende periode vinden voorbereidingen plaats om de Wmo-ondersteuning straks zo goed mogelijk te organiseren. De genoemde gesprekken gaan zo snel mogelijk van start. Dat geldt ook voor de gesprekken met potentiële samenwerkingspartners, waaronder andere hulpaanbieders/onderaannemers.