Word jij onze gedragswetenschapper+ (GESLOTEN)

Coöperatie Dichtbij zoekt een gedragswetenschapper. Niet zomaar een gedragswetenschapper, maar een gedragswetenschapper+. Die plus betekent dat je én regievoerder jeugdhulp wordt én hulptoewijzer én voorzitter van de indicatiepoule sociaal domein. Dus: wil jij als gedragswetenschapper een uitdagende, veelzijdige functie waarbinnen je kunt pionieren en innoveren? Solliciteer dan nu bij Coöperatie Dichtbij!

Over Coöperatie Dichtbij

Coöperatie Dichtbij is een coöperatie van ruim 200 zelfstandige zorgverleners (zzp’ers) en 80 zorgorganisaties. Dit zijn onze leden en met elkaar bieden wij zorg en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen vanuit de Zvw, Wlz, Wmo, Forensische Zorg en Jeugdwet. De coöperatie is in een aantal jaar uitgegroeid tot een flinke speler in de noordelijke zorgmarkt die zich onderscheidt in samenwerking, kwaliteit en innovatie. Jaarlijks bieden wij aan ruim 2300 cliënten zorg en ondersteuning. Ons werkgebied is Noord- en Oost-Nederland.

Coöperatie Dichtbij is een zorgaanbieder waarbij de leden eigenaar van de organisatie zijn. De leden besteden bepaalde taken op het gebied van administratie, communicatie en contractering uit aan het centrale kantoor in Groningen. De Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over het centrale kantoor. Hier werken ongeveer 35 Dichtbij-werkers in zelfsturende teams. Meer informatie over Coöperatie Dichtbij vind je op deze website.

Taken en rollen

Als gedragswetenschapper+ heb je drie belangrijke kerntaken: (1) je coördineert de hulpverlening van jeugdigen en bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van zorg (rol van regievoerder), (2) je organiseert passende ondersteuning voor cliënten die worden aangemeld bij Coöperatie Dichtbij (rol van hulptoewijzer) en (3) je organiseert de Indicatiepoule sociaal domein (rol van voorzitter).

Jouw rol als regievoerder jeugdhulp
Voor een deel van onze coöperatieleden Jeugd ben je regievoerder van de jeugdhulp. Samen met de betrokken jeugdige en de hulpverleners stel je het ondersteuningsplan op. Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteit van zorg en borgt het behalen van de gestelde doelen.

Jouw rol als hulptoewijzer
Jij zorgt ervoor dat aangemelde cliënten ondersteuning gaan ontvangen van het coöperatielid die het beste aansluit bij de cliënt en diens situatie en omgeving. Mocht de situatie van een huidige cliënt veranderen, of een specialistische interventie nodig zijn, dan ben jij er ook. Onze coöperatieleden Jeugd en Wmo kunnen te allen tijde bij jou terecht voor vragen, meedenken, sparren en doorverwijzen.

Jouw rol als voorzitter indicatiepoule
Coöperatie Dichtbij staat voor samenwerking en voor met én van elkaar leren. Daarom richten wij een indicatiepoule sociaal domein op. Deze indicatiepoule zal bestaan uit alle gedragswetenschappers die aan de coöperatie en haar leden verbonden zijn. Jij bent kartrekker en voorzitter van dit initiatief en werkt toe naar een uniform denk- en werkkader.

Binnen de poule bespreek je ook de laatste ontwikkelingen in het sociaal domein, doe je intervisie, behandel je thema’s als doelmatigheid, effectmeting, informele zorg en preventie, en stimuleer je elkaar om continu te leren en te verbinden en verbeteren.

Jij…

  • bent opgeleid als gedragswetenschapper (orthopedagoog of ontwikkelingspsycholoog)
  • hebt ervaring binnen de (ambulante) jeugdhulpverlening
  • bent SKJ-geregistreerd of NVO
  • bent in bezit van een VOG
  • bent flexibel, wendbaar en omgevingsgericht
  • houdt van verbinden, verbeteren en innoveren
  • beschikt over competenties die grotendeels overeenkomen met het competentieprofiel voor gedragswetenschappers in de jeugdzorg.

Het mooie aan werken bij Coöperatie Dichtbij

Binnen Dichtbij is er een open cultuur waarbij beslissingen zo laag mogelijk in de organisatie worden genomen. Er wordt vanuit een intrinsieke motivatie keihard gewerkt maar ook veel gelachen. Je krijgt veel verantwoordelijkheid, en bij die verantwoordelijkheid hoort ook vrijheid, met veel ruimte voor eigen ideeën en initiatieven. Er wacht jou een energieke, dynamische omgeving met een fijn team van collega’s!

Interesse?

Op woensdag 14 juli of donderdag 15 juli kun je tussen 13:00 en 17:00 bellen naar Theo (domeinverantwoordelijke sociaal domein) om je interesse te tonen. Jouw CV en motivatie ontvangen we graag voor 19 juli via de mail. We streven naar een startdatum van 1 september.

Tel: 050 577 8886
Mail: t.wieldraaijer@dichtbij.coop