Succesvolle ISO-hercertificering voor Coöperatie Dichtbij!

Gisteren hebben we de hercertificering van ons ISO 9001:2015 kwaliteitskeurmerk met succes doorlopen! De auditoren constateerden wederom 0 tekortkomingen en beoordeelden het kwaliteitsmanagementsysteem van Coöperatie Dichtbij als: “een volwassen systeem met aantoonbare elementen van kans- en risicodenken.” Een prachtige prestatie waar we trots op zijn!

ISO 9001 

Coöperatie Dichtbij is sinds 2017 in het bezit van het ISO 9001:2015 kwaliteitskeurmerk (voor 2017 waren wij HKZ-gecertificeerd). ISO 9001:2015 is een wereldwijde erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Op maandag 7 september was het tijd voor de hercertificering. Er kwamen twee auditoren langs om te toetsen of wij ons nog voldoende conformeren aan de betreffende kwaliteitseisen. En dat doen we! De auditoren constateerden 0 tekortkomingen, voor het zevende jaar op rij.

Scope verbreed met dienstverlening Scholing Dichtbij

De scope van onze ISO-certificering is uitgebreid met de dienstverlening van ons scholingscentrum Scholing Dichtbij. De auditoren waarderen de brede benadering van opleiden, waarbij kwaliteitsaspecten goed worden gemeten en geëvalueerd. Een mooie verdienste van Scholing Dichtbij!

Lees meer over Scholing Dichtbij

Sterke punten 

De auditoren zien bij Coöperatie Dichtbij een volwassen managementsysteem met aantoonbare elementen van kans- en risicodenken. De auditoren waarderen daarbij de aandacht die wij hebben voor onze cultuur en onze kernwaarden ‘contact, aandacht en deskundigheid.’ Onze Cliëntenraad benoemt dit ook als een sterk punt. De raad voelt zich erg serieus genomen en vindt dat hij de positie heeft die hij zou moeten én willen hebben.
Andere sterke punten zijn volgens de auditoren onze risicomatrix voor interne kwaliteitsbezoeken, ons concrete beleidsplan met meetbare en ambitieuze doelen en onze intervisie m.b.t. indiceren in de wijkverpleging.

Dichtbij en corona

Tijdens de audit werd ook het onderwerp corona besproken en hoe de coöperatie zich in de meest turbulente maanden staande heeft gehouden. De auditoren vinden het sterk hoe Het Corona Thuisteam binnen een week is opgezet in samenwerking met andere zorgorganisaties en hoe de interne communicatie werd georganiseerd.

Verbeterpunten

Leren en verbeteren is binnen Coöperatie Dichtbij een belangrijk punt. Daarom zijn wij blij met de aanbevelingen van de auditoren. Een daarvan is om meer overzicht te creëren in de verbeterpunten die tijdens onze interne kwaliteitsbezoeken naar voren komen. Een ander verbeterpunt is om onze auditrapporten efficiënter in te richten. Daar gaan we mee aan de slag!