Jaarverslag 2019 Coöperatie Dichtbij nu in te zien via de website

Ook wij van Coöperatie Dichtbij hebben dit jaar iets meer tijd genomen om het Jaarverslag 2019 af te ronden i.v.m. het coronavirus. Maar inmiddels is het jaar 2019 op financieel en administratief gebied afgerond en hebben onze leden de jaarrekening en het jaarverslag goedgekeurd. Dat betekent dat je ons jaarverslag nu kunt inzien op onze website!

Net als vorig jaar hebben we ervoor gekozen om het jaarverslag in een magazine te presenteren. Het magazine bevat ten opzichte van de vorige editie minder (persoonlijke) verhalen over onze leden/zorgverleners. Dit is een bewuste keuze geweest. Het coronavirus vroeg in het eerste half jaar van 2020 alle aandacht. Het centrale kantoor wilde de leden daarom zo min mogelijk ‘belasten’.  Desalniettemin geeft het magazine een goed beeld van 2019. Je leest over ontwikkelingen, cijfers over 2019, activiteiten en het belangrijkste: onze missie en visie.

We zijn trots op het jaarverslag en dan met name over de inhoud ervan. 2019 was een goed jaar, we hebben ervoor gezorgd dat weer meer mensen thuis konden blijven wonen, leven en sterven. Hiervoor bedanken we onze coöperatieleden, Raad van Toezicht, Cliëntenraad, Dichtbij-werkers en al onze samenwerkingspartners.