Als coöperatie (blijven) werken in tijden van corona…

Het zijn bizarre en haast onwerkelijke tijden. Het is in het Noorden en Oosten van het land nog relatief rustig, maar wij als coöperatie bereiden ons voor op de piek die ongetwijfeld komen gaat. Dat doen we onder andere door onze leden zo goed mogelijk te ondersteunen, laagdrempelige communicatiekanalen op te zetten, met leden en netwerken het gesprek te voeren over middelen, materialen, locaties en personeel en met financiers en bracheorganisaties te overleggen over het tijdelijk verminderen van administratieve lasten of het verschuiven van deadlines. Dit alles met één doel: zorgen dat (straks) de zorg en begeleiding gecontinueerd kan worden voor iedereen die dat nodig heeft.

Aan de frontlinie

Onze leden staan aan de frontlinie van de strijd tegen het coronavirus. Zij zetten alle zeilen bij om de zorg en begeleiding voor hun cliënten te continueren. Er zijn veel leden die begeleidingsgesprekken nu per e-consult voeren. Dat is soms wennen voor cliënten en ook voor hulpverleners, maar het is in deze tijd waar social distance van levensbelang kan zijn, een mooie uitkomst.

Het bestuur en de Dichtbij-werkers van kantoor doen er alles aan om de leden zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat gebeurt op verschillende manieren: van het faciliteren van videoconference tot aan 24/7 bereikbaarheid van bestuurders. Hierdoor bieden wij onze leden de mogelijkheid om het over corona-gerelateerde zaken te hebben, tips en ideeën te delen, casussen en hulpvragen te bespreken en kennis en expertise uit te wisselen. Daarbij hebben we duidelijke regels opgesteld en hanteren wij de privacywet.

Samenwerking

Coöperatie Dichtbij staat voor samenwerken en dus zoeken we die ook met andere netwerken. Dat doen we in de ‘normale tijd’ ook, maar nu nog meer. Met o.a. Verpleegkundige Topzorg, het Acute Zorgnetwerk en ROAZ hebben we het over precaire zaken als middelen(voorraad), locaties voor spoedopvang en personeelsbezetting. Het is belangrijk om in deze tijd overstijgend te kijken hoe we de (aankomende) problemen in de zorg met elkaar het hoofd kunnen bieden. Wij geloofden al niet in concurrentie in de zorg en deze crisis bewijst meer dan eens dat samenwerking van essentieel belang is.

Administratieve lasten verminderen en deadlines verschuiven

Deze crisis zet je als zorgaanbieder op scherp. Wat is nu écht nodig om verantwoorde zorg te bieden? En wat kan wachten? Ook wat betreft de administratie en alle verplichtingen die wet- en regelgeving en financiers aan ons stellen. Gelukkig is er in overleg veel mogelijk en denkt iedereen in de zorgketen hard mee. Een aantal voorbeelden: de deadline voor het verplichte cliëntervaringsonderzoek voor de Zvw (verzorging en verpleging) is verzet, oud-zorgverleners mogen hun oude vak weer oppakken en om het Dichtbij te houden: wij hebben besloten om cliënten en leden in de Jeugd en Wmo nu niet te belasten met een cliëntervaringsonderzoek en de uitvragen voor het jaarverslag 2019 zo minimaal mogelijk te houden.

Waar het echt om draait

Deze crisis doet ons als coöperatie weer eens beseffen waar onze kracht ligt: in samen sterk zijn. Krachten worden gebundeld, we helpen elkaar waar nodig, bedenken samen oplossingen en delen kennis, zorgen en ook lichtpuntjes. Als coöperatie zijn we dan ook trots! Trots op onze leden, werkers, bestuur en raadsleden die heel hard werken om alles (in de toekomst) operationeel en draaiende te houden.

Aan iedereen willen we meegeven: zorg goed voor jezelf en om af te sluiten in de woorden van de Koning: zorg goed voor elkaar!