Coöperatie Dichtbij geeft gehoor aan oproep overheid: vanaf morgen werken alle kantoorwerkers vanuit huis

Coöperatie Dichtbij geeft gehoor aan de oproep van de overheid om ‘thuis te werken als het kan’. Alle medewerkers op kantoor werken vanaf morgen vanuit huis. Wij blijven volledig operationeel, zowel wat betreft het kantoor als de zorg en begeleiding voor onze cliënten.

In verband met het coronavirus heeft Coöperatie Dichtbij besloten om het centrale kantoor aan de Rouaanstraat 20a in Groningen met ingang van 13 maart 2020 tijdelijk niet open te stellen als werk- en ontmoetingsplek. Alle medewerkers van kantoor zullen thuis hun werkzaamheden voortzetten. Overleggen vinden telefonisch of online plaats.
Deze maatregel is in lijn met de landelijke corona-maatregelen die op 12 maart 2020 bekend zijn gemaakt. Het doel van de maatregelen is om verdere verspreiding te voorkomen en te vertragen, zodat het zorgsysteem in Nederland voldoende intact blijft en de zorg gecontinueerd kan worden voor iedereen die dat nodig heeft.

Bijeenkomsten en scholingen geannuleerd 

De bijeenkomsten en scholingen voor zorg- en hulpverleners die gepland staan de komende tijd aan de Rouaanstraat 20a zijn geannuleerd. Betrokkenen zijn hiervan op de hoogte gesteld. Hoewel de overheid evenementen pas bij 100+ bezoekers verbiedt, richten wij ons met deze maatregel op preventie.

Handelen naar richtlijnen

Als organisatie houden wij continu de richtlijnen voor professionals van het RIVM in de gaten: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/informatie-voor-professionals. Wij handelen naar de protocollen en richtlijnen.

Grote dank voor iedereen die zorg en ondersteuning biedt

Hierbij willen we ook en vooral onze dank uitspreken voor iedereen die in de zorg werkt. We realiseren ons dat de oproep van de overheid om contacten te vermijden voor hen vaak niet uitvoerbaar is. We zijn dankbaar voor de inzet van alle zorg- en hulpverleners en het werk dat zij verzetten, met alle risico’s van dien.

Bereikbaarheid blijft hetzelfde

Wij blijven bereikbaar via 050 577 8886 en info@dichtbij.coop op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur. En 24/7 voor cliënten en zorgaanvragen.