Dichtbij in 2020

Aan het einde van ieder jaar stelt het bestuur in samenwerking met coöperatieleden, raadsleden en Dichtbij-werkers een beleidsplan op voor het aankomende jaar. In het beleidsplan staan onze doelen voor dat jaar en welke acties wij willen uitvoeren. Het Beleidsplan 2020 presenteren we net als vorig jaar op een meer grafische wijze. In onderstaande afbeelding zie je in een oogopslag wat wij belangrijk vinden voor 2020. In het midden vind je onze missie: thuis blijven wonen, leven en sterven voor iedereen mogelijk maken. Rond onze missie staan de vier niveaus waar Coöperatie Dichtbij zich op richt, namelijk cliënt, professional, coöperatie en systeem. Voor elk niveau hebben wij een visie geformuleerd met daarbij maximaal vijf zaken die wij belangrijk vinden voor 2020. In een uitgebreider (intern) document zijn alle acties en doelstellingen opgenomen.

Wat zijn veranderingen ten opzichte van het Beleidsplan 2019

  • Dichtbij wordt duidelijker omschreven als een voortrekker in de gezondheidszorg waarbij we acteren op belangrijke ontwikkelingen, zoals de wens voor meer doelmatigheid en voor de fiscale veiligheid van zzp’ers.
  • We willen ons positioneren als een netwerk van specialisten in plaats van een netwerk van kleinschalige zorgaanbieders, om ons beter te onderscheiden in de zorgmarkt.
  • We willen onze leden en hun expertise meer zichtbaarheid geven via Dichtbij.
  • We focussen ons op onze kerndienstverlening (verzorging, verpleging en begeleiding in de thuissituatie) en op versteviging van ons fundament.
  • We geven meer aandacht aan de omgang met het systeem van zorgvragers en willen (nog) meer samenwerken met mantelzorgers, vrijwilligers en buurtbewoners.
  • We willen Dichtbij als serviceorganisatie voor onze leden evalueren. Bieden we nog de juiste services en faciliteiten voor onze leden?

Goedgekeurd door onze leden

In de algemene ledenvergadering op 12 december 2019 presenteerde het bestuur de conceptversie van het Beleidsplan 2020 aan al onze leden. Zij konden er vervolgens over stemmen. Midden januari werd bekend dat het plan is goedgekeurd.