ISO-audit Dichtbij. Wederom 0 tekortkomingen!

Coöperatie Dichtbij is sinds 2017 ISO-9001-gecertificeerd. ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Op woensdag 19 juni was het weer tijd voor de jaarlijkse ISO-check en kwam er een auditor langs om te controleren of wij ons nog voldoende conformeren aan de betreffende kwaliteitseisen. En dat doen we! De auditor constateerde (net als in de voorgaande jaren) 0 tekortkomingen en beoordeelde ons kwaliteitsmanagement als zeer effectief! Een geweldige prestatie waar we trots op mogen zijn en waarvoor we graag alle coöperatieleden en Dichtbij-werkers willen bedanken.

Continu leren 

“Het continu leren en verbeteren lijkt bij jullie in het bloed te zitten,” met deze woorden complimenteerde de auditor ons. Volgens de auditor laten we al jaren zien dat we ons continue blijven doorontwikkelen en dat we eigen werkwijzen zoals het jaarplanmodel, de zelfstandigheid van teams en de verbinding tussen leden en de coöperatie, blijven verbeteren. We leggen de lat al jaren hoog en dat maken we waar, aldus de auditor.

Omgaan met signalen van onvrede en klachten 

Binnen de ISO-audit is er specifiek aandacht geweest voor het omgaan met signalen van onvrede en klachten. Volgens de auditor laten we een pro-actieve houding zien t.a.v. onvrede en klachten. Dit blijkt o.a. bij de palliatieve zorg waar zzp’ers en zorgopstarters vooraf al aangeven bij cliënten dat als er geen klik is met een zorgverlener, zij dit direct kunnen melden. Een ander sterk punt noemde de auditor de weinige (formele) klachten. Door het goede contact met de onafhankelijke klachtenfunctionarissen wordt vaak het gesprek aangegaan om klachten samen op te lossen, en dat helpt.

Verbeterpunten

Uiteraard zijn we niet perfect en zijn er altijd processen die beter kunnen. De auditor gaf bijvoorbeeld aan dat we de opvolging van verbetermaatregelen naar aanleiding van onze interne audits bij coöperatieleden niet altijd duidelijk genoeg vastleggen en dat we in het jaarverslag explicieter mogen ingaan op de procesbewaking rond onvrede en klachten (worden klachten voldoende tijdig behandeld?).