Professionele samenwerking binnen de zorgdriehoek

Bij Coöperatie Dichtbij is een pilot gestart over professionele samenwerking binnen de zorgdriehoek, ook wel ‘zorgtriade’ genoemd. Het gaat om het samenspel tussen cliënt – familie – zorgverlener. De pilot richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen de zorgverlener en de naasten van de cliënt, het benutten en steunen van het netwerk van cliënten en de duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals.
Hoewel de pilot een zelfstandige pilot is, kan hij ook worden beschouwd als een vervolg op het in 2017 afgeronde Project Mantelzorg. De pilot wordt begeleid door Joke van Raalte en Ageeth Jorna (Jorna Management).

Waarom deze pilot?

Goed samenspel tussen onze professionals en de cliënt en het cliëntsysteem is voor Dichtbij een belangrijk punt. Onze hulp- en zorgverleners komen door hun dienstverlening heel dichtbij de cliënt en hun naasten te staan, omdat zij hun werk grotendeels uitvoeren in de thuissituatie van de cliënt. Wij vinden het belangrijk om cliënten en hun naasten zo goed mogelijk te ondersteunen en aan te sluiten bij die eigen thuissituatie. Wij zien dit als een voorwaarde om goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren. We hebben daarvoor al goed Mantelzorgbeleid ontwikkeld, maar dat beleid willen we nóg beter in praktijk brengen.

Meer informatie over de pilot