Cursus HKZ voor zzp’ers in de zorg

Sinds dit jaar is er een HKZ-keurmerk voor zzp’ers in de zorg. Met dit keurmerk tonen zzp’ers aan dat zij staan voor een eigen praktijk waar kwaliteit van zorg en duurzaam ondernemerschap een plek hebben. Scholing Dichtbij, het scholingscentrum van Coöperatie Dichtbij, biedt op 22 maart een cursusdag speciaal voor zzp’ers die zich willen laten certificeren. Tijdens de cursus maak je kennis met de nieuwe HKZ-kwaliteitsnorm en leer je hiermee werken. De cursus helpt je op weg binnen het kwalificatieschema zodat je indien gewenst je kan laten certificeren.

Aanmelden voor de cursus

De HKZ-norm gaat in op drie aspecten van het werken in de zorg als zzp’er, namelijk kwaliteit van zorg, het werken met een eigen kwaliteitmanagementsysteem en het ondernemerschap. De trainingsdag is daarom ingedeeld in drie delen, elk geleid door een docent met expertise op dat gebied. De eisen van de HKZ-normering binnen elk deelgebied worden uitgelegd, waarbij de nadruk ligt op toepasbaarheid binnen je dienstverlening als zzp’er. Na de training kun je direct aan de slag met de kwaliteitsnorm en indien gewenst kun je gebruik maken van een feedbackronde waarin de experts tips en advies geven op jouw ingestuurde documenten. Dit kun je gebruiken om zo efficiënt mogelijk het kwalificatieschema te doorlopen richting officiële certificering. Toetsing voor certificering wordt gedaan door een daarvoor gecertificeerde instelling.

Aanmelden voor de cursus 

Docenten vanuit Coöperatie Dichtbij

De docenten van de cursus zijn Marjolijn Blaauw, Henriët van der Molen en Jork Netten. Alle drie werkzaam voor Coöperatie Dichtbij. Marjolijn Blaauw is verpleegkundige en zzp’er en gespecialiseerd in de praktische implementatie van kwaliteitseisen voor met name zzp’ers. Henriët van der Molen is kwaliteitscoach en gespecialiseerd in kwaliteitsmanagementsystemen. Binnen Coöperatie Dichtbij is ze verantwoordelijk voor de ISO9001 certificatie. Jork Netten is informatiespecialist en heeft zich gespecialiseerd in eisen aan ondernemerschap.

Over het HKZ zzp-keurmerk

Verschillende organisaties die met zzp’ers werken – waaronder Coöperatie Dichtbij – hebben vanaf 2015 nagedacht over de eisen waaraan zzp’ers in de zorg moeten voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in een HKZ-norm en er is een certificatieschema ontwikkeld die als basis dienen voor het HKZ zzp-keurmerk. Dit keurmerk is een persoonsgebonden en onafhankelijk keurmerk voor alle zelfstandige verpleegkundigen, (kraam)verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg. Het keurmerk heeft als belangrijkste doel de kwaliteit van zelfstandigen in de zorg aantoonbaar te maken. Zzp’ers kunnen met het keurmerk laten zien dat ze aan de complexe eisen en regelgeving van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voldoen. Het keurmerk helpt zzp’ers om de kwaliteit van hun zorg- en dienstverlening aan te tonen aan opdrachtgevers en cliënten. Opdrachtgevers en cliënten hebben op hun beurt de zekerheid dat een zzp’er met het keurmerk kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan.