Tevredenheidsonderzoeken 2018

In de eerste helft van 2018 heeft Coöperatie Dichtbij twee belangrijke onderzoeken laten uitvoeren: een cliëntervaringsonderzoek en een ledentevredenheidsonderzoek. Beide onderzoeken laten mooie scores zien, en daar zijn we als coöperatie trots op!

Cliëntervaringsonderzoek

In opdracht van Coöperatie Dichtbij heeft Bureau De Bok een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. In samenspraak met coöperatieleden heeft Bureau De Bok een vragenlijst ontwikkeld en zijn cliënten uit de domeinen Jeugdwet, Wmo, Zvw en Wlz gevraagd hun mening over onze dienstverlening te geven.
Het gemiddelde aanbevelingscijfer voor Coöperatie Dichtbij is een 8.6, het gemiddelde cijfer voor ons als organisatie als geheel is een 8.4. Het volledige rapport is gepubliceerd op deze website.

Meer informatie 

Ledentevredenheidsonderzoek

Coöperatie Dichtbij telt op dit moment exact 220 coöperatieleden (164 zorg-zzp’ers en 56 zorgorganisaties). Om erachter te komen hoe tevreden deze zorgaanbieders zijn over de coöperatie is er in juni een tevredenheidsenquête uitgezet. De enquête is door bijna de helft van de leden ingevuld.

Opvallendste resultaten 
De uitkomsten laten zien dat de leden in het algemeen tevreden zijn over de coöperatie en haar centrale kantoor. De service van de medewerkers op kantoor werd door meer dan 94% van de respondenten goed bevonden – behulpzaam, vriendelijk, toegankelijk en gastvrij. Coöperatie Dichtbij kreeg als organisatie als geheel een gemiddeld rapportcijfer van een 8.1. Dit was in 2016 nog een 7.6. Ook het gemiddelde aanbevelingscijfer voor de coöperatie is een klein beetje gestegen, van een 8.2 in 2016 naar een 8.3.

Inbreng in de coöperatie 
Dichtbij vindt het belangrijk dat leden betrokken zijn, zich gehoord voelen en dat het zeggenschap in de coöperatie goed geregeld is. De uitkomsten laten zien dat 74% vindt dat het zeggenschap goed geregeld is middels de algemene ledenvergadering en het bijbehorende digitale stemmen. 57% ervaart dat hij/zij inbreng heeft in de coöperatie (39% staat neutraal hierin). Aan dit percentage kunnen we als coöperatie nog werken. Op de vraag hoe belangrijk leden hun stemrecht vinden, werd gemiddeld een 8.2 gegeven. Leden voelen zich in het algemeen betrokken bij de coöperatie, zij gaven hun eigen betrokkenheid gemiddeld een 6.7.

Input voor verbeterplannen en beleidsplannen 
De leden hebben middels de tevredenheidsenquête ook waardevolle feedback gegeven, o.a. over de faciliterende diensten vanuit kantoor, over hoe we de expertise tussen de leden nog beter kunnen laten stromen en over het aanbod van Scholing Dichtbij. We gaan deze feedback gebruiken om Dichtbij als coöperatie en opdrachtgever (nog) beter te maken en om de dienstverlening aan de leden (nog) beter af te stemmen op hun behoeften.