Cliëntenraad Coöperatie Dichtbij: wij zoeken versterking!

Coöperatie Dichtbij vindt dat iedereen, ongeacht de zorg- of hulpvraag, veilig thuis moet kunnen blijven wonen maar ook thuis moet kunnen sterven. Daarom bieden zij verzorging, verpleging en begeleiding in de thuissituatie. Met aandacht voor de cliënt, in contact met diens omgeving en met deskundigheid.

Wij als cliëntenraad van Dichtbij behartigen de belangen van de cliënten die zorg ontvangen van Dichtbij – door mee te praten over beleid en organisatie, door de organisatie kritisch te volgen en actief betrokken te zijn bij alle onderwerpen rond kwaliteit van zorg. Want wie weet er beter wat kwaliteit van zorg werkelijk is dan iemand met ervaring?

Oproep

Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe leden om onze raad te versterken. We doen dan ook een oproep aan een ieder die mantelzorger is (geweest), aan cliënten, nabestaanden of mensen die een andere betrokkenheid hebben bij de zorg en die de coöperatie kritisch willen volgen en adviseren vanuit cliëntperspectief. Want het zijn de praktijkervaringen die onmisbaar zijn binnen een organisatie en die helpen zorg werkelijk passend te maken.

Huidige samenstelling

De CR bestaat op dit moment uit drie leden die allemaal ervaring hebben met (thuis-)zorg en/of begeleiding. Twee als nabestaanden, de ander als cliënt. We zijn op zoek naar mensen om ons mooie team te versterken zodat we met elkaar een afspiegeling vormen van de coöperatie – dus graag ook mensen die betrokken zijn bij (zorg van) organisatieleden en die bijv. enige ervaring hebben met belangenbehartiging van cliënten.

Praktisch

  • Het gaat om een vrijwilligersvacature met een vergoeding van € 300,- per jaar en vergoeding van reiskosten
  • je bent 4 tot 6 uur per maand beschikbaar
  • je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, waaronder goede kennis van de Nederlandse taal

Contact

Ben je geïnteresseerd geraakt, of wil je wat meer informatie, neem dan contact op met  Coöperatie Dichtbij via 050-5778886 of clientenraad@dichtbij.coop.